Метеорологични карти Моментно състояние
Официалните предупреждения за опасни явления се издават от националните метеорологични служби.
За най-достоверна информация за последните предупреждения за България посетете сайта на НИМХ.
Вижте картата за България