София          Алеко          Ахтопол          Банско          Благоевград          Боровец          Ботев връх          Бургас          Варна          Велико Търново          Видин          Враца          Габрово          Добрич          Калиакра          Кърджали          Кюстендил          Ловеч          Лозенец          Мальовица          Монтана          Мургаш          Мусала          Несебър          Пазарджик          Пампорово          Перник          Плевен          Пловдив          Разград          Русе          Силистра          Сливен          Слънчев Бряг          Смолян          Снежанка          Созопол          Стара Загора          Търговище          Хасково          Черни Връх          Шабла          Шумен          Ямбол         
Прогноза за 22.02.17       Прогноза за 21.02.17       Прогноза за 20.02.17       Прогноза за 19.02.17       Прогноза за 18.02.17       Прогноза за 17.02.17      
Професионални карти
Обратно към началната страница
Часове:  
Вижте картите за Европа

003
006
009
012
015
018
021
024
027
030
033
036
039
042
045
048
051
054
057
060
063
066
069
072
075
078
081
084
087
090
093
096
099
102
105
108
111
114
117
120+3ч


-3ч

Температура 850 mb

Картата показва температурата на приблизително 1.5 км над морското равнище. На тази височина дневните разлики от сутрешен минимум до следобеден максимум, които наблюдаваме на земната повърхност, са почти незабележими, което улеснява проследяването на адвекцията на топъл или студен въздух. Картата е полезна през лятото при определяне на максималните температури, a зимата, комбинирана с картите за температурите по другите слоеве на тропосферата, за определяне на вида валеж – сняг, леден дъжд, поледица.

Температура 2 м

Тази карта показва прогнозираната температура на 2м над земята.

Минимална температура

Картата показва минималната температура за период от 3 часа. Моментните краткосрочни колебания на температурата зависят от сезона, количеството облаци, наличието на снежна покривка, вятърът и надморската височина. Обикновено денонощният минимум на температурата се достига рано сутринта заради изстиването на земната повърхност през нощта.

Максимална температура

Картата показва максималната температура за период от 3 часа. Денонощната максимална температура, която обикновено се цитира в прогнозите, се достига в ранните следобедни часове между 14 и 16 часа.

Нулева изотерма

Тази карта показва надморската височина, на която температурата е равна на 0°С. Над височината, на която се намира точката на замръзване, температурата на въздуха е отрицателна, а под нея е положителна. Картата е особено полезна при прогнозирането на вида на валежа, дъжд или сняг. Нулевата изотерма се променя от глобални и локални фактори. Глобалният фактор е промяна в плътността на въздуха породена от атмосферен фронт и променя изотермата постепенно, над десетки километри при студен фронт и над стотици километри преди топъл фронт. Локалните фактори се определят от вятъра, рефлективността на земната повърхност, наличието на сняг и нивото на влажност, като тези фактори могат да накарат изотермата да се промени бързо на разстояние от няколко километра.

CAPE

Един от индикаторите за нестабилна атмосфера, показващ вероятността за образуване на гръмотевични бури. Гръмотевичните бури се образуват, когато прегрети обеми от влажен въздух се отделят от земната повърхност и започват да се издигат един след друг през слоеве от по-студен въздух, кондензирайки. При този процес потенциалната енергия (CAPE) се превръща в кинетична и се измерва в J/kg. Приема се, че колкото по-големи стойности на CAPE се прогнозират, толкова по-силни бури биха се образували.

LI (Lifted Index)

Също като CAPE този индекс се използва за измерване на нестабилността на атмосферата. Той представлява температурната разлика между въздушен термик издигнат адиабатично и температурата на средата на дадено ниво в тропосферата като обикновенно се използва 500 hpa. Положителни стойности на LI индикират стабилна атмосфера, а отрицателните - нестабилност. Стойности от -2°С до -6°С сигнализират за нестабилна атмосфера и вероятност от бури , а стойности по-ниски от -6°С показват потенциал за силни бури. Също като CAPE това е индикатор за нестабилността на атмосферата. Представлява температурната разлика между температурата на дадено ниво в тропосферата (почти винаги 500хПа или около 5500м н.в.) и температурата на издигнат до това ниво прегрят обем от въздух. Колкото по-отрицателни стойности приема LI, толкова по-нестабилна е атмосферата.

Обща облачност

Общото количество ниска, средна и висока облачност.

Конвективна облачност

Количеството облачност в проценти, свързана с конвективни процеси. През зимата поради по-ниските температури обикновенно конвективната облачност е много по-малък процент в сравнение с летните месеци, в които атмосферата е по-нестабилна и валежите са предимно краткотрайни, от конвективен характер.

Ниска облачност

Ниски са облаците, които се намират на височина под 2000 метра, Към тях се отнасят и купестите облаци, които в основата си се намират под 2000 м, а горният им слой може да бъде над 2000 м. Картата индикира наличието на ниска облачност в проценти.

Средна облачност

Количеството облачност между 2000 и 6000 метра височина. Средните облаци се делят на два вида: Високи купести и Високи слоести облаци. Високо купестите облаци се състоят от водни капки и снежинки и в повечето случаи от тях не падат валежи. Високите слоести облаци могат да бъдат мъглообразни, просветващи или плътни. Плътните облаци дават слаб непрекъснат валеж от дъжд или сняг, който често не достига земята.

Висока облачност

Висока е облачността в слоя над 6000 м. Наблюдават се 3 основни вида: Перести облаци (Cirrus — Ci ), отделни влакнести бели облаци, които често сменят формата си; Пересто-купести облаци (Cirrocumulus — Cc ), представляват дребни бели кълбести образувания, разположени на групи или редове; Пересто-слоести облаци (Cirrostratus — Cs ), тънка бяла пелена, която може да закрива частично или изцяло небето, но контурите на слънцето и луната са видими.

Валеж

Акумулираното количество валеж за период от 3 часа, измерено в литри на квадратен метър.

Интензитет (общ валеж)

Това е индикатор даващ сумарното количество на валежа, независимо от неговият характер и наличието или отсъствието на конвекция.

Налягане при земята

Тази карта показва налягането при земята използвайки изобари (линии на равно налягане) и индикира зони с високо (в червено) и ниско налягане (в синьо). Изобарите са показани с непрекъснати линии. Областите с високо налягане, наречени антициклони, обикновено се асоциират със спокойно време, докато циклоните, областите на ниско налягане, се свързат с лошо време.

Вятър

Тази карта показва силата и посоката на вятъра на височина от 10 метра. Силни ветрове на тази височина обикновенно се свързват с преминаването на студен атмосферен фронт или циклон или местната орография.

Пориви на вятъра

Моментна, максимална скорост на вятъра, измерена на 10 метра височина. За разлика от картата на скоростта на вятъра, която показва средната стойност на силата на вятъра, тази карта дава информация за силата на поривите на вятъра, които могат да са значително над средната скорост на вятъра.

Относителна влажност

Индикатор за влажността на въздуха, като показва, колко близо е той до насищане. Измерва се в проценти (%).

Пожари

Картата илюстрира зоните с риск от пожари и е базирана на относителната влажност, почвената влага и наличието на растителни горива. Степените на опасност са обозначени с различни цветове, като зеленият цвят съответства на най-нисък риск, докато най-високият риск се е обозначен с червен цвят. Лятото при много високи максимални температури, ниска влажност и наличие на вятър рискът от пожари се увеличава.

Снежна покривка

Тази карта е базирана на няколко параметъра, сред които относителната влажност на различни височини, водния еквивалент на измерената снежна покривка и температурата на повърхността. Тя изчислява дебелината на общата акумулирана снежна покривка.Vreme.to
Време.то за вашите продукти
Търсите актуални данни в реално време, интерактивни метеорологични карти и детайлна прогноза за Вашата медия? Време.то предлага интеграция на графични и цифрови данни за сайтове, хартиени издания и телевизии както и специфични прогнози според Вашите нужди.